ธปท. ดำเนินมาตรการหลังจากค่าเงินบาทแข็ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้ามาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเริ่มต้นปี พ.ศ.2564 แต่ส่วนใหญ่จะมีผลตั้งแต่สิ้นเดือนนี้ โดยผลลัพธ์ที่ได้คือ กฎใหม่จะช่วยให้คนไทยสามารถสับเปลี่ยนเงินไปต่างประเทศและลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังจะทำให้คนไทยถือเงินตราต่างประเทศในธนาคารในประเทศได้ง่ายขึ้น โดยกฎใหม่นี้ยังกำหนดให้ต้องมีการลงทะเบียนของนักลงทุนพันธบัตรทั้งในและต่างประเทศ

อ่านต่อ…