สำนักระบายน้ำกรุงเทพฯ เผยพบขยะในคูคลองสะสม 5 ปี เกือบ 4 แสนตัน

สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้รายงานว่าทางสำนักฯได้ทำการเก็บขยะในคลองทั่วกรุงเทพฯ ได้กว่า 400,000 ตันในตลอดห้าปีที่ผ่าน

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 ทาง กทม. ได้ทำการรวบรวมขยะจำนวน 387,261 ตันจากคลอง 948 แห่งทั่วกรุงเทพฯ นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กล่าวว่า “ขยะเหล่านี้มาจาก 2 แหล่ง คือ ขยะที่ล้นถังขยะทำให้มีขยะตกลงไปในคลอง และขยะจากโรงงานและที่อยู่อาศัยซึ่งทิ้งเศษขยะลงในคลองอย่างจงใจ” 

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์