กรุงเทพฯอากาศสะอาดขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และผู้เชี่ยวชาญต้องการให้คงอยู่หลังการระบาดจบลง

การวิเคราะห์คุณภาพอากาศในกรุงเทพฯตั้งแต่รัฐบาลไทยเริ่มบังคับใช้มาตรการแยกสังคมอย่างเข้มงวดพบว่าระดับมลพิษอันตรายลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ระดับ PM2.5 โดยเฉลี่ยในบรรยากาศที่เกิดจากโดยยานยนต์ โรงกลั่นและอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 22 ในพื้นที่ริมถนนของเมืองหลวง และร้อยละ 15 ในสถานีตรวจอากาศในพื้นที่ทั่วไประหว่าง 15 มี.ค. และ 10 เม.ย.

อ่านต่อ…

Jack Board