จัดสรรงบ 2 ล้านล้าน เร่ง 36 โครงการใหญ่

กระทรวงคมนาคมให้คำมั่นในการเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 36 โครงการ โดยทุ่มเงินลงทุน 1.98 ล้านล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า แม้ว่าโครงการบางโครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติ คาดว่าจะสามารถยกระดับการขนส่งของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

จาก 36 โครงการ แบ่งเป็น 11 โครงการเป็นโครงการขนส่งทางถนน มูลค่า 261 พันล้านบาท 20 โครงการขนส่งทางราง มูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท โครงการขนส่งทางอากาศ 3 โครงการ มูลค่า 80.6 พันล้าน และโครงการขนส่งทางทะเล 2 โครงการ มูลค่า 114 พันล้านบาท

อ่านต่อ…

มงคล บางประภา