เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกในประเทศไทย

ศูนย์นวัตกรรมประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค

โดยเมื่อไม่นานมานี้ศูนย์ดังกล่าวได้มีการเปิดตัวในกรุงเทพฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลไทยและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในหมู่ประชาชนทั่วไปภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

อ่านต่อ…

Tik Netikamjorn