อาเซียนต้องมารวมกันในการระบาดใหญ่ของ Covid-19

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน นี่คือสาเหตุหลักเนื่องจากความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคไปยังประเทศจีนและกระแสการค้าที่สูงระหว่างกัน 

ในอดีตที่ผ่านมา อาเซียนไม่เคยเผชิญกับวิกฤตระดับ Covid-19 มาก่อน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รายงานในอาเซียนเกินกว่า 72,590 ราย

อ่านต่อ…