รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเตรียมหารือความร่วมมือในวันที่ 21-22 มิถุนายน

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 มิถุนายน 2562 โดยผู้แทนเตรียมหารือเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และประเด็นที่ต้องดำเนินการภายในปีนี้

ดูต่อ…