เมืองในอาเซียนถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าประชากรทั่วโลกจะมีจำนวนถึง 8.5 พันล้านคน ภายในปี 2573 โดย 2 ใน 3 ของจำนวนนี้ อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ อีกทั้งประชากรประมาณ 90 ล้านคนจะย้ายไปยังเมืองต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งหมายความว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองจะสะท้อนให้เห็นถึงร้อยละ 45 ของประชากรในอาเซียน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง และเชิงเขาจะได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการทำลายสิ่งแวดล้อม ประชากรอาเซียนส่วนที่เปราะบางนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในเมืองใหญ่ ๆ ของภูมิภาค

อ่านต่อ…