ท่าอากาศยานไทยทบทวนปรับลดการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารจนถึงปี’67

บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ได้ปรับลดคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารจนถึงปี พ.ศ.2567 เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19

ขณะนี้ ทอท. คาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ 31.9 ล้านคนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ถึง 30 กันยายน) จากเดิมที่คาดไว้ 47.91 ล้านคน โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสาร 73.17 ล้านคนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 128.85 และ 146.4 ล้านคน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ.2567 ตามลำดับ ซึ่งในปี พ.ศ.2562 สนามบินหลัก 6 แห่งของไทยรองรับผู้เดินทางมากถึง 141.8 ล้านคน โดยในปี พ.ศ.2563 จำนวนลดลง -48.8%  เหลือ 72.64 ล้านคน

อ่านต่อ…