ขออนุมัติโครงการริเริ่มการเกษตร

ในสัปดาห์หน้าคณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการริเริ่มการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐ และเอกชนสำหรับภาคเกษตรกรรมของประเทศหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติโครงการคิดริเริ่มให้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์ช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตของตน เพื่อตอบสนองความต้องการจากตลาด

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น