การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทย

การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย  4.0การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และคุณค่าของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าการศึกษาที่ครอบคลุม และเป็นรูปธรรมที่บ้านพร้อมด้วยโอกาสทางการศึกษาในเครือข่ายทั่วโลกจะช่วยให้นักนวัตกรรมชั้นนำในประเทศไทยก้าวต่อไป การเปรียบเทียบระบบการศึกษาทั้งในอินเดีย และเยอรมนีได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิธีการที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 ได้ในอนาคต

อ่านต่อ…