ผู้ประกันตนประกันสังคมร้อยละ 80 ต้องการรับการฉีดวัคซีน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าผู้ประกันตนร้อยละ 80 ต้องการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19

โดยนายสุชาติ กล่าวว่า “กระทรวงได้ให้นายจ้างสำรวจความต้องการของพนักงานในการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และจาก 11 ล้านคนที่อยู่ภายใต้โครงการประกันสังคมประมาณ 6.5 ล้านคนได้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 ต้องการรับการฉีดวัคซีนโควิด -19”

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น