กรมโรงงานอุตสาหกรรมคาด 52 โรงงานจะเข้าร่วมโครงการเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังร่วมมือกับโรงงาน 52 แห่งในภาคกลางและภาคใต้ เพื่อส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และประหยัดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน โดยคาดว่าจะมีโรงงานกว่า 200 แห่งเข้าร่วมในปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ…

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์