เด็กไทย 1 ใน 10 อ้วนเกินเกณฑ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่า หนึ่งในสิบของเด็กไทยมีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ทำให้ร่างกายมีโอกาสน้อยที่จะเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

งานด้านสุขภาพ และโภชนาการในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นในเย็นวันพุธ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น โดยนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เด็กไทยร้อยละ 10 นั้นมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยืนยันได้ในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยกว่าห้าปี

อ่านต่อ…

เอสรี ไทยตระกูลพาณิช