หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รัฐสวัสดิการ หรือ ประชานิยม

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UHC) กำลังถูกผลักดันจากทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่องค์การสหประชาชาติเริ่มส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายด้านสุขภาพภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปี พ.ศ.2573การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพได้ดำเนินการในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเคนยา ที่อาจเข้าใกล้การบรรลุระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  รวมถึงในบางประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ และเวียดนามที่มีมุ่งมั่นในการทำสิ่งนี้อ่านต่อ ...

ปริตตา หวังเกียรติ

MQDC สนับสนุนค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 'Eco-Young Camp'

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ใส่ใจเรื่องธรรมชาติภายใต้ปรัชญา “For All Well-Being” และสนับสนุน “ค่ายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม” ในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยในอนาคต“Eco-Young Camp” เป็นการรวมตัวของคนหนุ่มสาวที่ต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยกิจกรรมครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้การลงมือปฎิบัติ การสร้างสรรค์ และการแบ่งปัน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่สถาบันกีฬาทางน้ำสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอ่านต่อ ...

ไทยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้าถึง ปชช.

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นนโยบายเพื่อคุ้มครองประชาชนให้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จ หลังมีการเปิดตัวหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โครงการ 30 บาท ในปี พ.ศ.2545อ่านต่อ ...

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นโอกาสที่จะยุติโรคเอดส์หรือไม่?

ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นการประชุมพิเศษระดับสูงของสหประชาชาติ (UNHLM) ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยมี 193 ประเทศได้ให้สัญญาพัฒนาสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ภายในปี 2573 โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)ซึ่งการผลักดันเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคนที่จะ ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้จะเสริมความพยายามในการกำจัดวัณโรค เอดส์ มาลาเรีย และปรับปรุงผลลัพธ์ของโปรแกรมเฉพาะโรคอื่น ๆ?อ่านต่อ ...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูต UNAids

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเอเชียและแปซิฟิกตามแถลงการณ์ขององค์การสหประชาชาติเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีการได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเรียกร้องให้ดำเนินตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อกำจัดโรคมาลาเรียก่อนปี 2030

รัฐบาลกัมพูชา จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ได้เรียกร้องให้มีการเร่งรัดการดำเนินการในการกำจัดโรคมาลาเรียในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ให้หมดไปภายในปี 2030การลงนามระดับรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องการดำเนินการตามสมัชชาสุขภาพโลกในเจนีวา 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้คำมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการติดตามและรายงานกรณีโรคมาลาเรีย รวมถึงรูปแบบเชื้อดื้อยา เพื่อให้การป้องกันการวินิจฉัยแ ละการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่มีความเสี่ยงอ่านต่อ ...

APLMA

สารเคมีในการเกษตรเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน

นักวิชาการกระตุ้นให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญในการป้องกันสุขภาพของผู้คนจากภัยคุกคามของการปนเปื้อนสารเคมีและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)อ่านต่อ ...

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์

การขจัดโรคมาลาเรีย เชื้อร้ายคุกคามโลก

องค์กร APLMA (The Asia Pacific Leaders Malaria Alliance) และมูลนิธิดีที แฟมิลี่ส์ ได้ลงนามในข้อตกลงการร่วมใจขจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปอย่างถาวรในไทยครั้งหนึ่งมาลาเรียเคยเป็นฆาตกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ ภัยคุกคามจากโรคติดเชื้อจากยุงได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการลุกลามของสายพันธุ์ที่ต่อต้านยาต้านเชื้อในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ไทยตั้งเป้ากำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563

ไทยตั้งเป้าจะกลายเป็นประเทศปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 รัฐบาลเดินหน้าติดตามเฝ้าระวังหลังอัตราการติดเชื้อที่เลวร้ายที่สุดในรอบเกือบสี่ทศวรรษผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเรียกร้องให้มีบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน โดยเตือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในสภาวะวิกฤติอ่านต่อ ...

อาภรณ์รัตน์ พูนพงศ์พิพัฒน์

BMA มีความพร้อมในการลดการติดเชื้อเอชไอวีลง 90% ในปี 2563

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันหารือถึงสถานการณ์ด้านเอชไอวี/เอดส์ในเมืองหลวง โดยการประชุมได้จัดขึ้นที่โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ เป็นประธานในการประชุมหัวข้อต่าง ๆ ในวาระการประชุมรวมถึงบทบาทตามพระราชบัญญัติโรคติดเชื้อ B.E. 2558 (ค.ศ.2015) รวมถึงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเอดส์ในโรงพยาบาลอ่านต่อ ...

วิภาพร ภูริธนสาร

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

Vxzdm
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!