ขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหา

เมื่อพูดถึงนโยบายการจัดการขยะและการรีไซเคิล พบว่าทีมบริหารของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์  จันทร์โอชามีความก้าวหน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.2561 ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในการยกเลิกการห้ามนำเข้าพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 มกราคมปีหน้า ก่อนหน้านี้กระทรวงฯ ได้เริ่มรณรงค์โดยสมัครใจในการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ภายในหนึ่งเดือนหลังจากเริ่มข้อจำกัด พบว่ามีการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวน้อยกว่า 3.7 พันล้านใบทั่วประเทศ

อ่านต่อ…