เศรษฐกิจเติบโตดีขึ้นแต่อุปสงค์ในประเทศยังไม่แข็งแรงพอ: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยมีทิศทางการเก็งกำไรจากอุปสงค์จากภายนอกต่อไป ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังไม่แข็งแรงพอ และนโยบายการเงินยังคงเหมาะสมที่จะช่วยกระตุ้นการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ

อ่านต่อ…