ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่าทางองค์การกำลังร่วมมือกับสถาบัน 8 แห่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อประโยชน์ของชุมชน 32 แห่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ…

สมลักษณ์ ศรีมาลี