ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลง 12 เดือนติด

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ของไทยลดลง 1.17% เมื่อเทียบเป็นรายปี นับเป็นการลดลงติดต่อกันครั้งที่ 12 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพผ่านค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

อ่านต่อ…

ผุสดี อรุณมาศ