กรุงเทพฯก้าวขึ้นมาต่อสู้กับขยะพลาสติก

สิ่งที่ประเทศไทยมีชื่อเสียง 2 สิ่ง คือ อาหารริมทาง และชายหาดที่สวยงาม แต่ช่างน่าเศร้าที่มักจะพบถุงพลาสติกในทุก ๆ แห่ง ซึ่งไม่ดีสำหรับประเทศที่การท่องเที่ยวที่เป็น 1 ใน 5 ของรายได้ในประเทศ

ความนิยมใช้ถุงพลาสติกของประเทศไทย ทำให้กลายผู้ก่อมลพิษทางทะเลที่เลวร้ายเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยประเทศไทยได้ผลิตขยะพลาสติกมากกว่า 5,000 เมตริกตันต่อวัน และปริมาณขยะพลาสติกถึง 3 ใน 4 ของขยะเหล่านี้ต้องจบลงที่บ่อขยะ

อ่านต่อ…