ร่างแผนงานพลังงานสะอาด ประหยัดเพื่ออุทยานแห่งชาติ

ร่างแผนงานการพัฒนาแหล่งจ่ายไฟที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศกำลังอยู่ระหว่างการร่างกิจการร่วมลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

อ่านต่อ…

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์