การเปลี่ยนผ่านที่เที่ยงตรง ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สำคัญ

โควิด-19 เป็นโรคที่ไม่เพียงโจมตีบุคคลแต่สังคมไทย คนงานหลายล้านคนที่ทำเงินเพื่อยังชีพหรือเผชิญหนี้ครัวเรือนอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีรายได้ ประเทศไทยกำลังมองเห็น เช่นเดียวกับคนทั่วโลก ผู้คนกำลังถอยกลับไปสู่ความยากจนขั้นรุนแรงและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สุขภาพจิตจึงแย่ลงตามไปด้วย ความช่วยเหลือดูเหมือนจะไม่อยู่ในมือสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งโดยขาดความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ชัดเจน

อ่านต่อ…