การประชุมท่องเที่ยวอนุภาคลุ่มน้ำโขง ปี 2561

การประชุมท่องเที่ยวอนุภาคลุ่มน้ำโขง ปี 2561 จะจัดขึ้นในวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

MTF 2018 ยังคงมีเป้าหมายเช่นเดียวกับ MTF 2017 เพื่อให้ครอบคลุมและมีประสบการณ์ เช่นเดียวกับในเมืองหลวงพระบางที่มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวกว่า 50 รายและองค์กรการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสถานที่จัดงาน ในจังหวัดนครพนมที่งาน MTF 2018 ปลายทางจะเป็นสถานที่จัดงานอีกครั้ง

MTF 2018 จะนำเสนอหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว – เปลี่ยนแปลงชีวิต” เพื่อเปิดใจของผู้เข้าร่วมและเจ้าบ้านด้วยการเชื่อมต่อและเรียนรู้จากกันและกัน 

ลงทะเบียนและการต้อนรับล่วงหน้า 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม ที่นี่